Nemocnice Malešice

Malešický park, Praha 10

Pozemek v Malešicích, blízko širšího centra Prahy, dostupný hromadnou i individuální dopravou, zároveň klidnou lokalitu s množstvím zeleně zvolil investor jako místo pro výstavbu nového zdravotního zařízení.
Jeho záměrem je vytvořit zdravotnické zařízení, které poskytne klientům vyjma nejsložitějších operací komplexní léčebnou péči, a to na nejvyšší úrovni služeb.
Objekt nemocnice musí splnit požadavky technologické a provozní, ale zároveň má být návštěva pro pacienta zážitkem co možno nejpříjemnějším. Stavba samotná, její vnitřní prostředí i okolí by mělo vytvořit prostředí přívětivé, atmosféru klidu, pohody prospívající léčbě. Pozemek nyní působí jako velká a vzdušná zahrada. Propojení interiéru s exteriérem, minimalizace dopadů výstavby a dopravy na samotný pozemek, čitelnost objektu pro návštěvníky jsou vhodným způsobem, jak vytvořit takové místo.
Navržený objekt je o půdoryse rovnoramenného trojúhelníku v západním vrcholu pokračující samostatným křídlem. Hmotově pak stoupá od třípodlažní západní části kolem vnitřního atria až do pětipodlažní části. Atiky, půdorysně otočené o několik stupňů oproti rovině fasády pak tvoří dynamickou gradaci hmoty. Zároveň slouží jako funkční prvek, vytváří prostor pro technologie vzduchotechniky, topení a chlazení navržené na střeše objektu.
Dispoziční řešení je pak kombinací užších traktů, které jsou dobře prosvětlené a jsou vhodné zejména pro ambulance, lůžkové pokoje a pracovny a v hlavním vrcholu trojúhelníka je pak široký prostor pro půdorysně složitější provozy, operační a zákrokové sály, zobrazovací metody nebo centrální sterilizace. Konstrukčně je objekt řešen jako monolitický skelet, jednotlivá křídla jsou buď dvojtrakt nebo trojtrakt, ve „špičce“ pak pětitrakt. Základem pro pohyb návštěvníků je centrální atrium, na které navazují jednotlivé provozy určené pro pacienty nemocnice. Zaměstnanci využívají schodiště ve vrcholech půdorysu, která v případě požáru slouží i k úniku osob.

Více Méně