Pavilon Progresivní Medicíny

Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2

Vstupní pavilon je stavba se dvěma podzemními a čtyřmi nadzemními podlažími. Základní hranol stavby je ořezáván okolím, uliční čárou, hmotou budovy B na kterou navazuje i vedlejší budou A se kterou tvoří uliční frontu. Napojení nového objektu na budovu B respektuje a využívá stávající okenní otvory, je transparentní, pracuje se stávajícím ostěním oken, masivní část hmoty novostavby je odsazena. Vnitřní napětí vnáší do domu několik os a směrů komunikace, které objekt propojuje.
Materiálově je objekt řešen střídmě, jednoduché okenní otvory přes více podlaží se v pravidelném rytmu střídají s deskami pohledového betonu, důraz je kladen na proporční vyváženost, jednoduchost a racionalitu stavby. Objekt je svébytná hmota, která objemově doplňuje prostor, respektuje všechny jeho zásady, ale není ztvárněna historizujícím jazykem. V přízemí je vstupní hala a prostor přejímky skladů, v dalším podlaží je jídelna a ve třetím podlaží jsou seminární místnosti. V podzemních podlažích jsou umístěny šatny zaměstnanců a skladovací prostory
Konstrukčně se jedná o železobetonový monolitický skelet s lehkým obvodovým pláštěm v nadzemních podlažích. Všechna podzemní podlaží přesahující půdorys nadzemní části budou nad stropní konstrukcí upravena jako pojezdová, součástí stavby bude i rekonstrukce povrchů vnitřního dvora nemocnice.

Více Méně